Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na konferenciu o rodine 6.11.2009

5. 10. 2009

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Teologická fakulta V košiciach

INŠTITÚT RODINY V BRATISLAVE

 

 

Vec: Pozvánka na konferenciu.        

 

Vážení priatelia,

 

Inštitút rodiny v Bratislave organizuje v termíne 6. novembra 2009 (piatok) od 9.00 do 18.30 hod. v Dome kultúry Dúbravka „2. medzinárodnú konferenciu Rodina v treťom tisícročí“.  Deje sa tak v rámci Európskeho týždňa vedy, ako aj pri príležitosti 10. výročia založenia Katolíckej univerzity a 5. výročia založenia Inštitútu rodiny v Bratislave.

Program konferencie je koncipovaný ako rozpracovanie a aktualizácia jednotlivých tém, ktoré nastoľuje List pápeža Jána Pavla II. rodinám.; teraz totiž uplynie 15 rokov od vydania dokumentu. V liste sa sústreďujú dôležité myšlienky týkajúce sa súčasnej rodiny, ktoré sú východiskami aj pre činnosť nášho inštitútu.

V prvej časti konferencie odznie asi 12 príspevkov od prednášajúcich z Varšavy, Krakova, Lublina, zo Slovenska aj z Čiech. V druhej časti budú prezentácie niekoľkých prorodinných inštitúcií a spoločenstiev.

Dovoľte, aby sme Vás na túto konferenciu srdečne pozvali.

Podrobnejšie informácie a kompletný program konferencie je v tlači; pošleme Vám ho v najbližších dňoch.

 

 

 

 

Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.

riaditeľ Inštitútu rodiny v Bratislave

 

 

 

 

Vybavuje: Mgr. Alžbeta Cmarková

 

 Pozvánku na konferenciu, ktorú organizuje náš IR v novembri 2009 -  ktoré je pre poslucháčov náuky o rodine veľmi užitočné.

S pozdravom
Alžbeta Cmarková

 

 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Teologická fakulta V košiciach

INŠTITÚT RODINY V BRATISLAVE

__________________________________________

Vás pozývajú na

2. medzinárodnú konferenciu

Rodina v 3. tisícročí

___________________________________________________________________

ktorá sa uskutoční v piatok 06. 11. 2009

v Dome kultúry Dúbravka (Modrá sála) pri príležitosti

·  Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2009  a  Európskeho týždňa vedy a techniky

·  10. výročia založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku  a 5. výročia založenia Inštitútu rodiny v Bratislave

Cieľ konferencie: obrátiť pozornosť na význam rodiny pre zdravý vývoj  človeka, spoločnosti a Cirkvi.

Obsah konferencie: rozpracovanie a aktualizácia jednotlivých tém apoštolského Listu rodinám pápeža Jána Pavla II., od vydania ktorého uplynulo práve 15 rokov.

Program:

8.00      9.00              prezentácia

9.00      9.15              otvorenie

9.15     10.30            I. blok prednášok

1.           Mons. Prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. (SR): Rodina je cestou Cirkvi

2.          Mons. František Rábek (SR): Ako muža a ženu ich stvoril

3.          Prof. ThDr. Tomasz Jelonek (Poľsko): Muž a žena z pohľadu Starého zákona

4.          Dr. hab. Krzysztof Wolski (Poľsko): Štvrté prikázanie – cti otca svojho i matku svoju

5.          Dr. hab. Roman Bogacz (Poľsko): Muž a žena z pohľadu Nového zákona

10.30 –  10.45             občerstvenie

10.30 – 11.30              II. blok prednášok

6.  Dr. hab. Marian Stepulak, prof. KUL (Poľsko): Pravý dar seba samého

7.  MUDr. Anna Záborská (SR): Zodpovedné materstvo

8.  Ing. Ján Figeľ (SR): Súčasná slovenská rodina v spoločnej Európe

9.  Anna Dyttertová (SR): Rodina a spoločnosť

12.00 – 13.30              sv. omša v Kostole Ducha Svätého v Dúbravke

13.30 – 15.00              obed

15.00 – 15.45              III. blok prednášok 

10. Prof. RNDr. Ladislav Csontos, SJ, PhD. (SR): Manželský zväzok

11. ThDr. Michal Baláž, PhD. (SR): Zodpovedné otcovstvo

12.  Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD. (SR): Výchova v rodine

15.45 – 16.00              občerstvenie

16.00 – 17.00              prezentácie prorodinných spoločenstiev

1. Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava      4.  Saleziánski spolupracovníci

2. Fórum života                                                      5.  Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo

3. Focoláre (Nové rodiny)

17.00 – 17.30              záver

________________________________________________________________________________________

Registrácia:  do 27. 10. 2009 na www.institutrodiny.sk  ; alebo e-mail: irkonferencia2@gmail.com

Na konferencii sa môžete zúčastniť aj bez registrácie (ak nepožadujete občerstvenie ale

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář