Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

STRÁNKA JE V LIKVÍDACII OD 11.2.2010 DO 11.3.2010

Povolanie na manželstvo je vpísané do samej prirodzenosti muža a ženy.

Náuka o rodine

Obrazek„Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás.
V prostredí rodiny sa delíme so svojimi radosťami,ale aj
bolesťami a sme schopní prekonávať životné prekážky.
V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o živote a formuje sa základný rebríček hodnôt dôležitý pre
celý život. Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme
vzájomnej láske a úcte a službe slabším. Preto je rodina
nenahraditeľná.

Rodina založená trvalým manželstvom jedného
muža a jednej ženy, ktorú tvoria spolu s ich deťmi, je
prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti. Rodina vytvára ideálny priestor pre život, rozvoj detí a rast
vzájomnej lásky partnerov. Rodina je na Slovensku najdôležitejšou hodnotou, o čom svedčia nielen prieskumy


verejnej mienky, ale aj množstvá harmonických rodín.

Rodina je miestom odovzdávania základných životných skúseností, ekonomického bohatstva, kultúrneho,
sociálneho i duchovného cítenia. V rodine je budúcnosť
ďalších generácií.

V poslednom  čase  s mesvedkami mnohých priamych
i nepriamych, premyslených i nezámerných útokov na
manželstvo a rodinu. Miera rozvodovosti je najhoršia
v histórii, mnohí stratili predstavu o tom, čo je to rodina.
Množia sa prípady neúspešných rodičov, ktorí vychovávajú nešťastné deti, nepripravené na založenie vlastnej

rodiny.

Napriek ťažkostiam, ktoré dnešné rodiny zažívajú, rodina
zostáva kolískou šťastia človeka.

To si žiada vytvárať spoločnosť priateľskú rodine.

Preto povzbudzujeme rodiny:

• žime v harmonických vzťahoch
a obnovujme si vzájomnú úctu a lásku
v ťažkostiach,
• my rodičia, buďme otvorení pre prijatie detí,
•my rodičia,ako najdôležitejšie osoby pre svoje deti,
investujme do ich výchovy čas a energiu.
Preto povzbudzujeme mládež;

• myslime pri nadväzovaní vzťahov na svoju budúcu
úlohu matky a otca,
• nebojme sa zakladať si rodiny a sami sa presvedč
me o veľkom dobre rodiny.
Preto povzbudzujeme politikov;

• vytvárajme dôstojné podmienky na život v rodine,
• rešpektujme právo rodičov na výchovu ich detí,
• podporujme jedinečné postavenie manželstva a ro
diny v spoločnosti.
Preto povzbudzujeme médiá;

• narábajme zodpovedne s vplyvom, ktorý máme na
mladú generáciu,
• prinášajme príklady harmonických rodín a manžel
stiev.
Preto povzbudzujeme podnikateľov;

• podporujme svojich zamestnancov v ich úlohe rodičov najmä rešpektovaním osobného času, ktorý potrebujú pre život so svojou rodinou,
• smerujme svoje verejnoprospešné aktivity aj na
podporu rodín, čo je najlepšia prevencia sociálnych
problémov.
Všetci sme členmi veľkej ľudskej rodiny, ale každý
z nás potrebuje cítiť teplo tej svojej. Rodinu nemôže nič
nahradiť. Povedzme to všetkým.“
Katarína Hulmanová

Obrazek