Jdi na obsah Jdi na menu
 


KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU  
Teologická fakulta v Košiciach 

 Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave – Konzultačné stredisko TF KU

 

otvára v akademickom roku 2010/2011 ďalší ročník
3-roč. externého aj denného bakalárskeho štúdia NÁUKA O RODINE
a 2-roč. externého magisterského štúdia NÁUKA O RODINE.
Ak sa aj Vy zaujímate o to, ako čo najlepšie pomôcť súčasnej rodine,
pozývame Vás študovať tento nový študijný program.

Štúdium prebieha na Inštitúte rodiny JÁNA PAVLA II. v Bratislave.

 

O čo ide?
·        Ide o interdisciplinárne štúdium manželstva a rodiny v duchu teológie tela Jána Pavla II.: biblický, filozofický, teologický aspekt; ako aj pohľad iných vied – medicíny, psychológie, práva, bioetiky, sociológie, pedagogiky. Dôraz sa kladie aj na sociálnu prácu.
Prečo?
·        Pretože súčasná rodina je v kríze a potrebuje sa obnovovať a upevňovať.
·        Pretože mladí ľudia potrebujú kvalitnú prípravu na manželstvo.
·        Pretože manželia a rodičia potrebujú odbornú pomoc pri riešení rozmanitých rodinných problémov.
Uplatnenie?
·        V Cirkvi (pomoc pri príprave snúbencov; pri riešení vzťahov v rodinách; pri vedení spoločenstiev rodín vo farnosti, v rôznych inštitútoch a hnutiach; služba asistentov v manželských poradniach atď.).
·        V školách (poradenstvo pre mládež a výchovné problémy v rodine).
·        V štátnej a verejnej správe, ako aj v treťom sektore a v médiách (spoločenská akceptácia rodiny, sociálna práca v prospech rodín).

INFORMÁCIE: www.institutrodiny.sk ; www.ktfke.sk ; e-mail: studiumnor@gmail.com ; tel. 02/2085 1331

 

Prihlasovanie na štúdium náuky o rodine

Podmienky prijatia:
-          úplné stredné vzdelanie s maturitou
-     prihláška (tlačivo ŠEVT) podaná v termíne s potrebnými prílohami
-  splnenie podmienok prijímacieho konania (písomný test a ústny pohovor – základy katolíckej náuky, filozofie, psychológie, práva, sociológie, biológie na gymnaziálnej úrovni)
 
Povinné prílohy k prihláške (originály alebo úradne overené kópie):
-          rodný list
-          sobášny list (len pri zmene rodného priezviska)
-          maturitné vysvedčenie (ak je získané v cudzine, treba nostrifikovať pre SR); v prípade aktuálnych maturantov dodať po vykonaní maturitnej skúšky
-          pri dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní aj vysokoškolský diplom, aj maturitné vysvedčenie
-     štruktúrovaný životopis; v jeho závere čestné vyhlásenie o rešpektovaní katolíckeho ducha univerzity (vlastnými slovami)
-     lekárske svedectvo o spôsobilosti študovať na vysokej škole – je súčasťou prihlášky na str. 2
-    doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo výške 35.- € (1054.- Sk) – nalepiť na 3. str. prihlášky
-          odporúčanie vlastného farára alebo iného kňaza, ktorý uchádzača pozná (vyjadrenie o spôsobilosti uchádzača, o jeho stave a kresťanskom živote); u rehoľníkov odporúčanie rehoľných predstavených
-          krstný list so záznamom o birmovke, príp. sobáši.
 
Prihlášky s prílohami treba doručiť do 28. februára 2010 na adresu: Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave, Bazovského 6, 841 01 Bratislava.
Termín a miesto konania prijímacej skúšky: jún 2010, Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave (podrobnejšie informácie pošleme poštou)
 
Poplatok za prijímacie konanie35.- € (1054.- Sk) treba poslať na účet:
Názov účtu:  Štátna pokladnica Bratislava, Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89,                                     041 21 Košice
Číslo účtu:     7000085755/8180
Variabilný symbol:  1011
Konštantný symbol: 0308
 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

hlasenie chyby

(Lubica Lehocka, 18. 8. 2010 23:06)

pri otvoreni stranky sa neda zistit emailova adresa, ktora by fungovala. Dokonca na konci stranky Uvod - je reklama CK pre lesby a gejov!!!! hlasi aj,ze stranka je v likvidacii! vobec mi nejde kontaktovat sa mailom na skolu NOR alebo farsky urad Dubravka, pri ktorom sa NOR nachadza. Dakujem.

kontakt cez email hlasi chybu

(Lehocka Lubica, 18. 8. 2010 22:59)

Rada by som sa skontaktovala emailom na NOR Bratislava, skolu v Dubravke, avsak ani na farsky urad mi nechce odoslat postu - (ziadost o zamestnanie).
Pokoj a dobro!